Stredná škola - edukačný portál, Ing.Peter Margetín

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color
 • red color
 • green color
Edukačný portál

"Čo ťa nezabije to ťa zocelí, múdry človek sa učí z každej prehry, nehanbi sa učiť na chybách vlastných"

Home Informatika Zadania - úlohy Zásady pri tvorbe prezentácií, pravidlá prezentovania
Zásady pri tvorbe prezentácií, pravidlá prezentovania

Zásady pri tvorbe prezentácie

 • Prvá strana: obsahuje názov prezentácie, meno autora prezentácie, názov organizácie - školy,  posledná strana obsahuje poďakovanie za pozornosť a kontakt na autora, nezabudnúť na použitú literatúru.

Druhá strana: cieľ – definovať cieľ, ktorý má vaša prezentácia splniť a obsah práce (číslovaný alebo nečíslovaný zoznam),  Tretia a ďalšie strany - spracovanie témy, stručná teória problematiky spracovanej v prezentacii (objekty - obrázok, video, zvuková nahrávka), grafy s vyhodnotením... Hotovú prezentáciu, názov súborov bude vaše meno a priezvisko v dvoch formátoch (ppsx. pptx) odošlite v termíne odovzdania na CLOAKING , do predmetu spravy uvedte meno a triedu.

 • rozsah prezentácie 15 snímok,
 • najviac 10 riadkov na snímku, vhodná veľkosť (30a font písma - čitateľnosť,
 • text prezentácie je obyčajne v podobe stručných poznámok (výnimočne viet),
 • dávame dôraz na farebný kontrast písma, podkladu a obrázkov,
 • vytvoriť vlastný motív prezentácie, dodržiavať jednotný dizajn pre prezentáciu, 
 • pri vkladaní prechodov a animácií nesnažte sa prezentáciu prehltiť, pretože to ruší
  celkový priebeh prezentácie,
 • nepreháňame ani zvukové efekty, ktoré často rušia hlasový prejav toho kto prezentáciu vedie,
 • vkladáme len krátke videosevencie (max.2min),
 • obrázky a grafy vkladáme s krátkym popisom a musia korešpondovať s témou (Obr.1: Popis obrázka),
 • čistá prezentacia musí obsahovať časovanie prechodov snímok a časované animácie (dĺžka max 8min).

 

Pravidlá prezentovania:

 • ten kto prezentáciu vedie je podrobne informovaný o obsahu a čarom svojej osobnosti dodáva prezentácii osobitný náboj atmosféry
 • počas prezentácie určuje tempo prezentácie, sleduje reakcie divákov
 • samotný obsah prezentácie prednášajúci nečíta – to diváci aj tak vidia, ale obsah jednotlivých snímok tvorí kostru jeho sprievodného slova
 • prednášajúci dodržiava zásady rétoriky, hovorí zreteľne a dostatočne hlasno, snaží sa meniť tempo a dynamiku reči,
  nehovorí unudeným, monotónnym hlasom “uspávača hadov “, ktorý uspí každé publikum,
 • nepoužívame parazitné slová (vlastne, že, no, eeee, …)
 • ak to obsah témy dovolí, je vhodný aj vtip na odľahčenie atmosféry a nadviazanie lepšieho kontaktu s publikom