Stredná škola - edukačný portál, Ing.Peter Margetín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color
Edukačný portál

"Čo ťa nezabije to ťa zocelí, múdry človek sa učí z každej prehry, nehanbi sa učiť na chybách vlastných"

Ako fungujú banky
Piatok, 15 August 2014 17:59

Čo sa naučíš: Popísať spôsoby, ako byť finančne zodpovedným dospelým človekom. Uviesť príklady finančných rozhodnutí a ich možných dôsledkov. Používať zodpovedné rozhodovanie pri strednodobých a dlhodobých cieľoch. Odôvodniť význam dobrej informovanosti - prečo sa oplatí jednotlivcovi byť dobre finančne informovaný. Opísať zdroje finančných informácií. Popísať, akým spôsobom inflácia ovplyvňuje finančné rozhodnutia. 

Opísať spôsob rozhodovania pri sporení a míňaní finančných prostriedkov. Použiť finančnú kalkulačku pri finančných rozhodnutiach na výpočet očakávaného príjmu, na zistenie celkovej ceny splatenia pôžičky. Vysvetliť základné pojmy z oblasti bankovníctva: sporenie, termínovaný vklad, úver, účet , vkladná knižka, vklad, úrok, bankový prevod, platobná karta (debetná, kreditná), ochrana vkladov, identifikačný kód banky, povolené (kontokorentný úver) a nepovolené prečerpanie, úroková miera, RPMN, úžera. Rozlišovať bankové a nebankové subjekty. Vysvetliť, ako ochrana vkladov chráni investorov. Opísať rôzne typy miestnych finančných inštitúcií. Vysvetliť, čím sa od seba líšia. Vysvetliť, prečo finančné inštitúcie požičiavajú peniaze. 

na stiahnutie...

Loading ...