Stredná škola - edukačný portál, Ing.Peter Margetín

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color
 • red color
 • green color
Edukačný portál

"Čo ťa nezabije to ťa zocelí, múdry človek sa učí z každej prehry, nehanbi sa učiť na chybách vlastných"

Home Joomla Joomla Nastavenie modulov
Nastavenie modulov PDF Print E-mail
Written by   

Moduly sú veľmi dôležité pri vytváraní stránky v Joomla!. Pomocou modulov si môžete nastaviť rozvrhnutie vašej stránky a tým nastaviť konečný vzhľad.

V základnom balíčku Joomla! je zabudovaných 20 modulov dostupných pre použitie vo vašich webových stránkach. Niektoré moduly, ako je napríklad Menu modul, sú používané na každej webovej stránke Joomla!. Ostatné moduly sú voliteľné.

Ak chcete vytvoriť nový modul, prejdite hore na lište do Extensions/Module Manager a stlačte tlačítko New na paneli nástrojov. Ak chcete upraviť existujúci modul, kliknite na názov modulu alebo kliknutím na políčko modulu a stlačte tlačidlo Edit na lište.

Moduly

Archived Content (Archivované články)

Názov tohto modulu je "mod_archive". Tento modul zobrazuje články, ktoré boli stanovené pre archiváciu. Články sú dostupné za adresárom Mesiac, Rok ako je uvedené v nasledujúcom príklade.

Archived Content (Archivované články)

Vybratie článku podľa dátumu sa zobrazí takto:

Archived Content (Archivované články)

Články sú uložené pod dátumom vytvorenia a nie pod archívnym dátumom. Tento zoznam je generovaný automaticky.

Parametre modulu:

Parametre modulu

Count. Počet mesiacov, počas ktorých bude článok archivovaný.

Module Class Suffix. Prípona pre CSS triedu modulu. Toto umožňuje individuálnu úpravu modulu.

Pokročilé parametre:

Parametre modulu

Caching. Použite Use Global alebo No Caching podľa toho či chcete ukryť obsah tohto modulu alebo nie. Nastavenie "Use Global" bude využívať nastavenie z Globálnej konfigurácie.

Banner (Reklamný prúžok)

Banner alebo inak reklamný pruh je akousi internetovou obdobou billboardu. Väčšinou sa jedná o obrázok s vopred definovanou veľkosťou, najčastejšie 468x60.

Názov tohto modulu je "mod_banners". Tento modul vám umožní zobraziť aktívne bannery vytvorené v Manažérovi Bannerov, ktorý nájdete vComponents / Banner Manager.

Parametre modulu:

Parametre modulu

Target. Ako otvoriť odkaz. Možnosti sú:

 • Parent Window with Browser Navigation. Otvorí odkaz v aktuálnom okne prehliadača, ktorý umožňuje navigáciu späť a vpred.
 • New Window with Browser Navigation. Otvorí odkaz v novom okne prehliadača, ktorý umožňuje navigáciu späť a vpred.
 • New Window without Browser Navigation. Otvorí odkaz v novom okne prehliadača, ktorý neumožňuje navigáciu späť a vpred.

Count. Počet zobrazení bannera, určuje koľko krát sa má daný banner zobraziť.

Banner Client. Klient pre ktorého sa daný banner zobrazuje. Klienta môžete pridať alebo odobrať v Manažérovi bannerov.

Search by Tags. Nastavenie či sa majú bannery vyberať podľa kľúčových slov aktuálneho článku.

Randomise(Sticky, Ordering)(Sticky, Randomise)Sticky, Ordering - bannery budú zobrazované v poradí. Sticky, Randomise - bannery budú zobrazované v náhodnom poradí.

Header Text. Text zobrazovaný nad bannerom.

Footer Text. Text zobrazovaný pod bannerom.

Module Class Suffix. Prípona sa uplatňuje na CSS triedu modulu. To umožňuje individuálnu úpravu modulu.

Pokročilé parametre:

Parametre modulu

Caching. Použite Use Global alebo No Caching podľa toho či chcete ukryť obsah tohto modulu alebo nie. Nastavenie "Use Global" bude využívať nastavenie z Globálnej konfigurácie.

Cache Time. Dĺžka času v minútach pred znovu ukrytím modulu.

Breadcrumbs (Otrusinky)

Tento modul zobrazuje sadu navigačných odkazov, ktoré ukazujú, kde sa nachádzate vo vnútri webovej stránky a umožňuje vám vrátiť sa späť. Príklad je uvedený nižšie:

Breadcrumbs (Otrusinky)

Názov tohto modulu je "mod_breadcrumbs".

Parametre modulu:

Parametre modulu

Show Home. Zobrazí úvodnú stránku v navigačnom spôsobe.

Text for Home Entry. Text zobrazený pre úvodnú stránku v navigácii.

Text Separator. Text použitý na rozdelenie navigačných elementov. Ak je prázdny používa sa >>

Module Class Suffix. Príponu uplatňuje na CSS triedu modulu. To umožňuje individuálnu úpravu modulu.

Pokročilé parametre:

Parametre modulu

Caching. Jediná hodnota je Never (Nikdy).

Cache Time. Dĺžka času v minútach pred znovu ukrytím modulu.

 

Custom HTML (Vlastný kód HTML)

Umožní vám vytvoriť modul, ktorý obsahuje platný HTML kód. Existuje veľa prípadov, keď budete chcieť dať voľnú podobu HTML vo vnútri vašej webovej stránky. Napríklad budete chcieť vytvoriť HTML obrazové mapy alebo budete chcieť skopírovať HTML kód z nejakej inej stránky. Moduly Vlastné HTML umožňujú vytvárať celistvé HTML jednotky a potom ich umiestniť na akékoľvek platné miesto na stránke.

Upozornenie: Editor TinyMCE neumožňuje zadať niektoré HTML tagy. Ak to chcete vyriešiť môžete dočasne zmeniť svoj užívateľský editor na "No Editor" vytvoriť vlastný HTML modul a potom zmeniť editor späť na TinyMCE. Ďalšou možnosťou je použiť editor z rozšírení, ktorý umožňuje všetky HTML tagy.

Príklad vlastného HTML editoru je uvedený nižšie. Všimnite si, že sa používa varianta "No Editor":

Custom HTML (Vlastný kód HTML)

Parametre modulu:

Parametre modulu

Module Class Suffix. Prípona sa uplatňuje na CSS triedu modulu. Toto umožňuje individuálnu úpravu modulu.

Feed Display (Informačný kanál)

Tento modul zobrazuje RSS News Feed z webových stránok. Príklad je uvedený nižšie:

Feed Display (Informačný kanál)

Názov tohto modulu je "mod_feed". Tento modul je alternatívou, ktorá umožňuje zobrazenie RSS kanálu v pozícii modulu.

Parametre modulu:

Parametre modulu

Module Class Suffix. Príponu uplatňuje na CSS triedu modulu. Toto umožňuje individuálnu úpravu modulu.

Feed URL. URL adresa nového RSS kanálu.

RTL Feed. Vyberte či sú kanály v jazyku, ktorý je čítaný sprava doľava alebo nie.

Feed Title. Rozhodne či sa má alebo nemá zobraziť názov kanálu.

Feed Description. Rozhodne či sa má alebo nemá zobraziť popis kanálu.

Feed Image. Rozhodne či sa má alebo nemá zobraziť obrázok kanálu.

Items. Počet nových zobrazených kanálových položiek.

Item Description. Zobraziť alebo nezobraziť popis, alebo úvodný text jednotlivej položky.

Word Count. Maximálny počet slov zobrazených v popise položky. Hodnota 0 zobrazí úplný popis položky.

Pokročilé parametre:

Parametre modulu

Caching. Použite Use Global alebo No Caching podľa toho či chcete ukryť obsah tohto modulu alebo nie. Nastavenie "Use Global" bude využívať nastavenie z Globálnej konfigurácie.

Cache Time. Dĺžka času v minútach pred znovu ukrytím modulu.

Footer (Pätička)

Tento modul zobrazuje autorské práva webových stránok Joomla! a licenčné informácie ako je uvedené v príklade nižšie:

Footer (Pätička)

Názov tohto modulu je "mod_footer". Nie je v spojení so žiadnym iným komponentom.

Parametre modulu:

Parametre modulu

Caching. Použite Use Global alebo No Caching podľa toho či chcete ukryť obsah tohto modulu alebo nie. Nastavenie "Use Global" bude využívať nastavenie z Globálnej konfigurácie.

Latest News (Najnovšie správy)

Tento modul zobrazuje zoznam naposledy publikovaných článkov. Príklad je uvedený nižšie:

Latest News (Najnovšie správy)

Názov tohto modulu je "mod_latest". Nie je v spojení so žiadnym iným komponentom.

Parametre modulu:

Parametre modulu

Count. Počet zobrazených článkov.

Order. Recently Added First / Recently Modified First. Ukázať články založené na dátume pridania alebo dátume úpravy.

Authors. Voliteľný filter pre obmedzenie zobrazenia článkov založených na tom, či boli vytvorené autorom alebo upravené podľa aktuálneho užívateľa. Platí len ak je používateľ prihlásený na stránkach.

Front Page Articles. Ukáže alebo skryje články zverejnené na prednej stránke.

Section ID. Voliteľný filter pre výber článkov len z konkrétnych sekcií. Obsahujú jeden alebo viac sekcií ID čísel, ktoré sú od seba oddelené čiarkou (napr. "12,15").

Category ID. Voliteľný filter pre výber článkov len z konkrétnych kategórií. Obsahujú jeden alebo viac kategórií ID čísel, ktoré sú od seba oddelené čiarkou (napr. "12,15").

Module Class Suffix. Prípona sa uplatňuje na CSS triedu modulu. To umožňuje individuálnu úpravu modulu.

Pokročilé parametre:

Parametre modulu

Caching. Použite Use Global alebo No Caching podľa toho či chcete ukryť obsah tohto modulu alebo nie. Nastavenie "Use Global" bude využívať nastavenie z Globálnej konfigurácie.

Cache Time. Dĺžka času v minútach pred znovu ukrytím modulu.

Login Form (Prihlasovací formulár)

Tento modul zobrazuje používateľské meno a heslo prihlasovacieho formulára. Tiež sa zobrazí odkaz na načítanie zabudnutého hesla. Príklad je uvedený nižšie:

Login Form (Prihlasovací formulár)

Názov tohto modulu je "mod_login".

Parametre modulu:

Parametre modulu

Caching. Nie je povolené. Takže Never (Nikdy) je jedinou voľbou.

Module Class Suffix. Príponu uplatňuje na CSS triedu modulu. To umožňuje individuálnu úpravu modulu.

Pre-text. Voliteľný text alebo HTML zobrazený nad prihlasovacím formulárom.

Post-text. Voliteľný text alebo HTML zobrazený pod prihlasovacím formulárom.

Login Redirection Page. Stránka, ktorá sa zobrazí po úspešnom prihlásení. Vyberte si zo zoznamu rozbaľovacej lišty. Ak nie je vybraná stránka, bude použitá úvodná stránka.

Logout Redirection Page. Stránka, ktorá sa zobrazí po úspešnom odhlásení. Vyberte si zo zoznamu rozbaľovacej lišty. Ak nie  je vybraná stránka, bude použitá úvodná stránka.

Greeting. Vyberte či sa má ukázať jednoduchý textový pozdrav po prihlásení. Napr.: "Ahoj Admin".

Name/Username. Zvoľte či použiť názov alebo používateľské meno do jednoduchého pozdravu.

Encrypt Login Form. Zvoľte či použiť alebo nie šifrovanie SSL v prihlasovacom formulári. Nepovoľujte túto možnosť, ak Joomla! nie je prístupná pomocou predpony "https: //".

Menu (Ponuka)

Tento modul vám umožňuje umiestniť menu na stránke. Každá webová stránka Joomla! má aspoň jedno Menu, ktoré je vytvorené v Správcovi ponúk. Modul Menu umožňuje umiestniť všetky alebo časť vybraných Menu na požadovanú pozíciu a na požadovanej webovej stránke.

Názov tohto modulu je "mod_mainmenu".

Parametre modulu:

Parametre modulu

Menu Name. Názov Menu vytvoreného v Menu Manager. Predvolená hodnota je "mainmenu". Všimnite si, že môžete mať viac ako jeden modul Menu s rovnakým názvom Menu uvedeným tu (napríklad, ak používate začiatok a koniec úrovne).

Menu Style. Štýly pre menu. Možnosti sú nasledujúce:

 • List - Zoznam štýlov používaných pre menu.
 • Legancy vertical - Kompatibilné s Joomla! 1.0 zvislý štýl.
 • Legancy Horizontal - Kompatibilné s Joomla! 1.0 vodorovný štýl.
 • Legancy Flat List - Kompatibilné s Joomla! 1.0 plochý zoznam.

Začiatočná a konečná úroveň.

Začiatok a koniec úrovne možno použiť na zobrazenie rôznych častí jedného menu na rôznych miestach. Napríklad, povedzme máte jeden Menu s tromi úrovňami takto:

Menu Item 1

Menu Item 2

Menu Item 2.1

Menu Item 2.1.1

Menu Item 2.1.2

Menu Item 2.2

Menu Item 3

 

Start Level. Voliteľná úroveň na začatie zobrazenia Menu. Predvolená hodnota je 0 pre najvyššiu úroveň.

End Level. Voliteľná úroveň na ukončenie zobrazenia Menu. Predvolená hodnota je 0, ktorá zobrazí všetky úrovne Menu.

Always show sub-menu Items. Rozhodne či sa zobrazí pod-ponuka položky. Ak zvolíte "No", pod-ponuka položky sa zobrazí iba po kliknutí na položku. Ak zvolíte "Yes", pod-ponuka položky sa bude vždy zobrazovať v menu.

Target Position. Voliteľná hodnota Javascript v obrazových bodoch pre pozíciu vyskakovacieho okna.

Pokročilé parametre:

Parametre modulu

Show Whitespace. Povolí ukázať prázdne miesto v XHTML. Prázdne miesto obsahuje medzery, tabulátory, riadky a ďalšie formátovacie znaky, ktoré nemajú vplyv na obsah XHTML. Všimnite si, že toto nastavenie nemá vplyv na vzhľad stránky. Týka sa len vzhľadu zdrojového kódu XHTML (napríklad, keď sa pozriete na zdrojový kód svojho prehliadača).

Caching. Použite Use Global alebo No Caching podľa toho či chcete ukryť obsah tohto modulu alebo nie. Nastavenie "Use Global" bude využívať nastavenie z Globálnej konfigurácie.

Menu Tag ID. Voliteľný atribút ID, na pripojenie ku koreňu netriedeného záznamu v Menu.

Menu Class Suffix. Prípona sa uplatňuje na CSS triedu Menu. To umožňuje individuálnu úpravu Menu.

Module Class Suffix. Prípona sa uplatňuje na CSS triedu modulu. To umožňuje individuálnu úpravu modulu.

Maximal Menu Depth. Maximálny počet povolených úrovní vytvorených v Menu.

Ostatné parametre:

Parametre modulu

Show Menu Images. Rozhodne či sa má zobraziť obrázok menu pre položky v Menu.

Menu Image Alignment. Rozhodne či zarovnať obrázky naľavo či napravo.

Menu Image link. Rozhodne či obrázok má alebo nemá obsahovať odkaz na položky Menu.

Expand Menu. Rozhodne či sa má rozbaliť ponuka tak, že všetky pod-položky Menu budú vždy viditeľné.

Activate Parent. Rozhodne či sa má nastaviť ID pre všetky položky v Menu.

Full Active Highlighting. Umožní alebo neumožní aktivovanie odkazu – články a odkazy – URL. Všimnite si, že toto nastavenie na "Yes" môže spôsobiť stratu zhody XHTML, ak viac ako jedna položka je aktívna.

Indent Image. Vyberte aký obrázok sa bude zobrazovať pri každom členitom pod-menu. Možnosti sú:

 • Template - Šablóny budú kontrolovať dosadené obrázky.
 • Joomla! default images - Budú použité základné obrázky pre dosadenie.
 • Use Parameters below - Obrázkový súbor pre každú úroveň 1 až 6 bude dosadený tak ako to je uvedené v hodnotách nižšie.
 • None - Obrázky nebudú dosadené.

Indent Image 1-6. Vyberte súbor s obrázkom zo zoznamu z rozbaľovacej lišty pre každé z pod-úrovni 1 až 6. Obrázky sú vyberané zo zložky "images / M_images".

Spacer. Oddeľovač pre horizontálne menu. Zadajte tu ľubovoľné znaky pre zobrazenie medzi položkami menu.

End Spacer. Koniec oddeľovača pre horizontálne menu. Zadajte tu ľubovoľné znaky, ktoré sa zobrazia po poslednej položke v horizontálnom menu.

Most Read Content (Najčítanejšie)

Tento modul zobrazí zoznam článkov s najvyšším počtom prečítaní. Príklad je uvedený nižšie:

Most Read Content (Najčítanejšie)

Názov tohto modulu je "mod_mostread". Nie je v spojení so žiadnym iným komponentom.

Parametre modulu:

Parametre modulu

Module Class Suffix. Prípona sa uplatní na CSS triedu modulu. Toto umožňuje individuálnu úpravu modulu.

Front Page Articles. Ukáže alebo skryje články zverejnené na prednej stránke.

Count. Počet zobrazených článkov v zozname. Predvolená hodnota je 5.

Category ID. Voliteľný zoznam ID kategórií. To bude zahŕňať len články v uvedených kategóriách. Napíš zoznamu ID kategórií, ktoré sú od seba oddelené čiarkou (napr. "29,31"). ID kategórie môžte nájsť v stĺpci ID v Správcovi kategórií.

Section ID. Voliteľný zoznam ID kategórií. To bude zahŕňať len články v uvedených sekciách. Napíšte zoznamu ID sekcií, ktoré sú od seba oddelené čiarkou (napr. "29,31"). ID sekcie môžte nájsť v stĺpci ID v Správcovi sekcií.

Pokročilé parametre:

Parametre modulu

Caching. Použite Use Global alebo No Caching podľa toho či chcete ukryť obsah tohto modulu alebo nie. Nastavenie "Use Global" bude využívať nastavenie z Globálnej konfigurácie.

Cache Time. Dĺžka času v minútach pred znovu ukrytím modulu.

Newsflash (Pútač)

Tento modul zobrazuje jeden alebo viac článkov z jednej kategórie, vždy keď je stránka obnovená. Je možné zobraziť jeden náhodný článok alebo zoznam článkov. Príklad je uvedený nižšie:

Newsflash (Pútač)

Názov tohto modulu je "mod_newsflash". Nie je v spojení so žiadnym iným komponentom.

Parametre modulu:

Parametre modulu

Category. Vyberte jednú kategóriu z rozbaľovacej lišty.

Layout.

 • Randomly choose one at a time - Zobrazí náhodne jeden článok vo vybranej kategórií za každým, keď je stránka obnovená.
 • Horizontal - Zobrazí počet článkov uvedených v parametroch "# of Articles" vo vodorovných stĺpcoch.
 • Vertical - Zobrazí počet článkov uvedených v parametroch "# of Articles" vo zvislých riadkoch.

Show Images. Rozhodnite či má alebo nemá zobraziť nejaký obrázok v článku.

Title Linkable. Zvolte či má názov článku odkazovať na článok alebo nie.

Show last separator. Zvolte či sa má alebo nemá ukázať oddeľovač po poslednom článku.

Read more... link. Zvolte či sa má alebo nemá ukázať odkaz na Read more... (Čítaj viac...).

Article Title. Zvolte či sa má alebo nemá ukázať názov článku.

# of Articles. Počet článkov na zobrazenie v prípade, že je vybrané horizontálne alebo vertikálne rozloženie. Ak je prázdne, bude zobrazovať 5 článkov. Články sú zobrazované na základe ich poradia v rámci kategórie v Správcovi článkov.

Module Class Suffix. Prípona sa uplatní na CSS triedu modulu. Toto umožňuje individuálnu úpravu modulu.

Pokročilé parametre:

Parametre modulu

Caching. Použite Use Global alebo No Caching podľa toho či chcete ukryť obsah tohto modulu alebo nie. Nastavenie "Use Global" bude využívať nastavenie z Globálnej konfigurácie.

Cache Time. Dĺžka času v minútach pred znovu ukrytím modulu.

Poll (Prieskum)

Tento modul zobrazuje ankety, ktoré boli vytvorené pomocou Správcu prieskumov (Komponenty/Prieskumy). Užívateľ môže hlasovať pre jednu z možností alebo vidieť výsledky ankety. Príklad je uvedený nižšie:

Poll (Prieskum)

Názov tohto modulu je "mod_poll". Ak stlačíte tlačidlo results zobrazia sa aktuálne výsledky ankety, tak ako to je uvedené nižšie:

Poll (Anketa)

Modul ankety pracuje s komponentami vytvorenými v Správcovi prieskumov (Poll Manager).

Parametre modulu:

Parametre modulu

Poll. Vyberte anketu z rozbaľovacej lišty. Môžete vybrať iba tu anketu, ktorú ste si pred tým vytvorili v Správcovi prieskumov (Poll Manager).

Module Class Suffix. Príponu uplatňuje na CSS triedu modulu. To umožňuje individuálnu úpravu modulu.

Pokročilé parametre:

Parametre modulu

Caching. Použite Use Global alebo No Caching podľa toho či chcete ukryť obsah tohto modulu alebo nie. Nastavenie "Use Global" bude využívať nastavenie z Globálnej konfigurácie.

Cache Time. Dĺžka času v minútach pred znovu ukrytím modulu.

Random Image (Náhodný obrázok)

Tento modul zobrazuje náhodný obrázok z adresára. Príklad je uvedený nižšie:

Random Image (Náhodný obrázok)

Názov tohto modulu je "mod_random". Nie je v spojení so žiadnym iným komponentom.

Prametre modulu:

Prametre modulu

Image Type. Typy obrázkov na zobrazenie. Možnosti sú "jpg", "png", "gif" a na predvolené nastavenie je "jpg".

Image Folder. Priečinok na serveri, ktorý ukladá obrázkové súbory. Cesta je relatívna k stránke URL (napr.: "images /stories").

Link. Voliteľný odkaz obrázku na webovú stránku.

Width (px). Voliteľná šírka obrázku v pixeloch. Ak bol zadaný, obraz bude zmenený na túto šírku.

Height (px). Voliteľná výška obrázku v pixeloch. Ak bola zadaný, obraz bude zmenený na túto výšku.

Pokročilé parametre:

Prametre modulu

Caching. Použite Use Global alebo No Caching podľa toho či chcete ukryť obsah tohto modulu alebo nie. Nastavenie "Use Global" bude využívať nastavenie z Globálnej konfigurácie.

Cache Time. Dĺžka času v minútach pred znovu ukrytím modulu.

Related Articles (Súvisiace články)

Tento modul zobrazuje zoznam článkov, ktoré sa vzťahujú k aktuálnemu článku, ktorý bol zobrazený používateľom. Články sa považujú za súvisiace so sebou, ak zdieľajú aspoň jedno kľúčové slovo v článkových meta dátových informáciách. Príklad je zobrazený nižšie:

Related Articles (Súvisiace články)

Názov tohto modulu je "mod_related_items". Nie je v spojení so žiadnym iným komponentom.

Parametre modulu:

Parametre modulu

Show Date. Zvolte či má byť ukázaný dátum vytvorenia článku.

Module Class Suffix. Prípona uplatní na CSS triedu modulu. Toto umožňuje individuálnu úpravu modulu.

Pokročilé parametre:

Parametre modulu

Caching. Použite Use Global alebo No Caching podľa toho či chcete ukryť obsah tohto modulu alebo nie. Nastavenie "Use Global" bude využívať nastavenie z Globálnej konfigurácie.

Cache Time. Dĺžka času v minútach pred znovu ukrytím modulu.

Search (Vyhľadávanie)

Tento modul zobrazuje Vyhľadávacie pole, kde môže užívateľ napísať frázu, ktorú chce vyhľadať v jednotlivých článkoch. Príklad výsledkov vyhľadávania je zobrazený nižšie:

Search (Vyhľadávanie)

Názov tohto modulu je "mod_search".

Parametre modulu:

Parametre modulu

Module Class Suffix. Príponu uplatňuje na CSS triedu modulu. To umožňuje individuálnu úpravu modulu.

Box Width. Veľkosť vyhľadávacieho poľa, na znaky. Predvolená hodnota je 20.

Text. Pôvodný text, ktorý sa zobrazí vo vyhľadávacom políčku. Pokiaľ toto políčko nevyplníte, bude použitá hodnota Search Box.

Search button. Nastavenie či sa zobrazí vedľa vyhľadávacieho poľa tlačítko Search (Hľadať). Ak nastavíte nezobrazovať, užívateľ začne hľadanie stlačením klávesy Enter.

Search button as image. Rozhodne či bude tlačítko Search (Hľadať) ako obrázok alebo ostane oko text. Ak to má byť obrázok musí byť nazvanýsearchButton.gif a musí byť umiestnený v zložke "images / M_images".

Button Text. Tento text sa zobrazí na vyhľadávacom tlačítku. Ak toto políčko nevyplníte, bude automaticky použité Search.

Pokročilé parametre:

Parametre modulu

Caching. Použite Use Global alebo No Caching podľa toho či chcete ukryť obsah tohto modulu alebo nie. Nastavenie "Use Global" bude využívať nastavenie z Globálnej konfigurácie.

Cache Time. Dĺžka času v minútach pred znovu ukrytím modulu.

Sections (Sekcie)

Tento modul zobrazuje zoznam všetkých sekcií na vašich webových stránkach. Sekcie sú nastavené pomocou Správcu sekcií. Príklad tohto modulu je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Sections (Sekcie)

Názov tohto modulu je "mod_section". Nie je v spojení so žiadnym iným komponentom.

Parametre modulu:

Parametre modulu

Count. Počet sekcií na obrazovke. Predvolená hodnota je 5.

Module Class Suffix. Prípona, ktorá sa uplatní na CSS triedu modulu. Toto umožňuje individuálnu úpravu modulu.

Show Unauthorized Links. Zvolte či sa majú ukázať aj sekcie, do ktorých nemá aktuálny užívateľ prístup. Ak je nastavené na "No", zobrazia sa iba tie sekcie, do ktorých bude mať užívateľ prístup.

Pokročilé parametre:

Parametre modulu

Caching. Použite Use Global alebo No Caching podľa toho či chcete ukryť obsah tohto modulu alebo nie. Nastavenie "Use Global" bude využívať nastavenie z Globálnej konfigurácie.

Cache Time. Dĺžka času v minútach pred znovu ukrytím modulu.

 

Statistics (Štatistiky)

Tento modul zobrazuje sadu štatistík vašej webovej stránky. Príklad je uvedený nižšie:

Statistics (Štatistiky)

Názov tohto modulu je "mod_stats". Nie je v spojení so žiadnym iným komponentom.

Parametre modulu:

Parametre modulu

Server Info. Rozhodne či sa zobrazia informácie o serveri.

Site Info. Rozhodne či sa zobrazia informácie o stránke.

Hit Counter. Rozhodne či sa zobrazia informácie o počte zobrazení stránky.

Increase Counter. Voliteľný počet na zvýšenie počtu zobrazení stránky. Toto číslo je pridané do skutočného počtu zobrazení.

Module Class Suffix. Prípona uplatní na CSS triedu modulu. Toto umožňuje individuálnu úpravu modulu.

Pokročilé parametre:

Parametre modulu

Caching. Použite Use Global alebo No Caching podľa toho či chcete ukryť obsah tohto modulu alebo nie. Nastavenie "Use Global" bude využívať nastavenie z Globálnej konfigurácie.

Cache Time. Dĺžka času v minútach pred znovu ukrytím modulu.

Syndicate (Združovanie)

Tento modul vytvára RSS kanály na stránky. To umožňuje užívateľovi vytvoriť Newsfeed pre aktuálnu stránku. Príklad je uvedený nižšie:

Syndicate (Združovanie)

Názov tohto modulu je "mod_syndicate". Nie je v spojení so žiadnym iným komponentom.

Parametre modulu:

Parametre modulu

Caching. Jediná hodnota je Never (Nikdy).

Text. Text, ktorý bude zobrazený vedľa tlačidla RSS Link. Ak je ponechané prázdne políčko, bude zobrazený východiskový text "Feed Entries". Ak nechcete zobrazovať žiadny text, vložte medzeru do vnútra úvodzoviek (" ").

Format. Formát diskusných príspevkov. Voľby sú RSS 2.0 alebo Atom 1.0.

Module Class Suffix. Prípona sa uplatní na CSS triedu modulu. Toto umožňuje individuálnu úpravu modulu.

Who is Online (Kto je Online)

Tento modul zobrazuje informácie o užívateľoch, ktorí si práve prehliadajú vaše webové stránky. Príklad je uvedený nižšie:

Who is Online (Kto je online)

Názov tohto modulu je "mod_stats".

Parametre modulu:

Parametre modulu

Caching. Jediná hodnota je Never (Nikdy).

Display.

 • of Guests / Members - Zobrazí celkový počet hostí (užívatelia, ktorí nie sú prihlásení) a členov (užívatelia, ktorí sú prihlásení).
 • Member Names – Zobrazí zoznam mien členov (užívatelia, ktorí sú prihlásení).
 • Both – Zobrazí počet hostí (užívatelia, ktorí nie sú prihlásení) so zoznamom mien členov (užívatelia, ktorí sú prihlásení).

Module Class Suffix. Prípona sa uplatňuje na CSS triedu modulu. To umožňuje individuálnu úpravu modulu.

Wrapper (Obal)

Tento modul vám umožní vkladať externé webové stránky do vnútra IFramu na pozíciu modulu. Ak je webová stránka väčšia ako veľkosť modulu, zobrazia sa posuvníky. Príklad je uvedený nižšie:

Wrapper (Obal)

Tento modul poskytuje funkcie podobné Internal LinkWrapper LayoutMenu Item Manager – po stlačení New/Edit. Názov tohto modulu je "mod_syndicate". Nie je v spojení so žiadnym iným komponentom.

Parametre modulu:

Parametre modulu

Module Class Suffix. Prípona sa uplatní na CSS triedu modulu. Toto umožňuje individuálnu úpravu modulu.

URL. URL adresa webovej stránky, ktorú chcete zobraziť.

Scroll Bars. Zvolte či poskytovať posuvníky pre IFrame. Ak je nastavenie "Auto", posuvníky budú poskytované automaticky, ak to bude potrebné.

Width. Šírka IFrame, v pixeloch. Ak pridáte "%" na koniec čísla, veľkosť bude v percentách namiesto v pixeloch.

Height. Výška IFrame, v pixeloch.

Auto Height. Zvolte či nastaviť alebo nie automatickú výšku na veľkosť vonkajšej stránky.

Auto Add. Určí či sa automaticky pridá "http:" alebo "https:" na začiatku adresy URL. Toto bude doplnené len v prípade, že chýba vo vami zadanej URL adrese.

Target Name. Voliteľné meno IFrame ak sa používa ako odkaz.

Pokročilé parametre:

Parametre modulu

Caching. Použite Use Global alebo No Caching podľa toho či chcete ukryť obsah tohto modulu alebo nie. Nastavenie "Use Global" bude využívať nastavenie z Globálnej konfigurácie.

Cache Time. Dĺžka času v minútach pred znovu ukrytím modulu.