Stredná škola - edukačný portál, Ing.Peter Margetín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color
Edukačný portál

"Čo ťa nezabije to ťa zocelí, múdry človek sa učí z každej prehry, nehanbi sa učiť na chybách vlastných"

Home Informatika Finančná gramotnosť
Finančná gramotnosť
Finančná gramotnosť - témy
Written by   

Finančná gramotnosť - témy a Slovník základných pojmov Národného štandardu finančnej gramotnosti.

Read more...
 
Naše príjmy a výdavky
Written by   

Čo sa naučíš: Vedieť vysvetliť, čo je mzda a aké iné príjmy môžeš mať v rodine. Dozvieš sa, ako vzniká zisk z podnikania. Získaš informácie o tom, z čoho sa dá žiť, keď nemáš vlastný príjem. Budeš vedieť posudzovať svoje výdavky, aby ti príjmy vždy stačili aspoň na základné potreby. Dozvieš sa, ako inflácia ovplyvňuje tvoj rozpočet.

Read more...
 
Riadenie osobných a rodinných financií
Written by   

Čo sa naučíš: Budeš vedieť, ako si premyslieť a vypracovať svoj vlastný, či rodinný finančný rozpočet. Naučíš sa využívať rozpočet na riadenie hotovosti. 

Read more...
 
Ako fungujú banky
Written by   

Čo sa naučíš: Popísať spôsoby, ako byť finančne zodpovedným dospelým človekom. Uviesť príklady finančných rozhodnutí a ich možných dôsledkov. Používať zodpovedné rozhodovanie pri strednodobých a dlhodobých cieľoch. Odôvodniť význam dobrej informovanosti - prečo sa oplatí jednotlivcovi byť dobre finančne informovaný. Opísať zdroje finančných informácií. Popísať, akým spôsobom inflácia ovplyvňuje finančné rozhodnutia. 

Read more...
 
Peniaze
Written by   

Čo sa naučíš: Objasniť význam peňazí v živote človeka a spoločnosti na zabezpečenie potrieb. Popísať vývoj peňazí na Slovensku v historickom kontexte. Objasniť význam eura a posúdiť prínosy zavedenia eura pre Slovensko. Vysvetliť podstatu bohatstva a chudoby vo vzťahu k peniazom. Uviesť príklady, ako záujmy a poznatky dokážu ovplyvniť príjem a využitie peňazí počas života. 

Read more...
 
Môj prvý účet
Written by   

Čo sa naučíš: Vysvetliť pojmy a rozdiel medzi účtom a kontom. Popísať výhody a nevýhody bežného účtu, študentského účtu. Vymenovať kritéria, ktoré je potrebné zvážiť pri výbere banky a účtu. Vysvetliť praktické využitie bežného účtu. Ponúknuť príklady na svoje výdavky, ako sa dajú uhrádzať zo študentského účtu. Použiť poznatky z kapitoly a vybrať si ten najvhodnejší študentský účet. 

Read more...