Stredná škola - edukačný portál, Ing.Peter Margetín

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color
Edukačný portál

"Čo ťa nezabije to ťa zocelí, múdry človek sa učí z každej prehry, nehanbi sa učiť na chybách vlastných"

Home Informatika
Informatika


Počítačová sieť
Piatok, 21 Október 2011 11:32

Počítačová sieť je súhrnné označenie počítačov, pomocou ktorých je realizované prepojenie a výmena dát medzi počítačmi. Umožňuje používateľom komunikáciu podľa zadaných pravidiel. Najčastejším dôvodom pripojenia k sieti je zdieľanie informácií a technických zariadení (tlačiareň).

Read more...
 
Prevody číselných sústav
Piatok, 21 Október 2011 11:32

Desiatková (číselná) sústava alebo dekadická (číselná) sústava (z gr. deka = 10 ) je číselná sústava, ktorej základom je číslo 10. Dvojková číselná sústava, novšie tiež binárna číselná sústava (z lat. bis – dvakrát je číselná sústava, ktorá zapisuje hodnoty pomocou dvoch symbolov, zvyčajne 0 a 1. Šestnástková alebo hexadecimálna číselná sústava je pozičná číselná sústava so základom 16. Kým desiatková sústava používa na zápis znaky 0, 1, 2, ..., 9 a binárna znaky 1 a 0, šestnástková sústava používa znaky 0,1,2,...,9, a písmená A, B, C, D, E, F). 

Read more...
 
Zásady pri tvorbe prezentácií, pravidlá prezentovania
Piatok, 04 Apríl 2014 06:41

Zásady pri tvorbe prezentácie

  • Prvá strana: obsahuje názov prezentácie, meno autora prezentácie, názov organizácie - školy,  posledná strana obsahuje poďakovanie za pozornosť a kontakt na autora, nezabudnúť na použitú literatúru.
Read more...
 
Teória informácií - prenosová cesta.
Štvrtok, 13 Október 2011 18:34

Teória informácii – je to vedná disciplína zaoberajúca sa problémami získavania, kódovania, prenosu a spracovania informácii , pričom množstvo informácii vyjadruje kvantitatívne. Každý informačný systém sa v podstate skladá zo zdroja informácie, z prenosovej cesty, zo zdroja porúch a z prijímača informácie.
Read more...
 
Finančná gramotnosť - témy
Sobota, 27 September 2014 11:29

Finančná gramotnosť - témy a Slovník základných pojmov Národného štandardu finančnej gramotnosti.

Read more...
 
Algoritmus, vývojový diagram
Utorok, 19 Júl 2011 13:50

Algoritmus je konečná postupnosť dobre definovaných inštrukcií na splnenie určitej úlohy. Algoritmy môžu byť zapísané (implementované) vo forme počítačových programov. Logická chyba v algoritme môže viesť k zlyhaniu výsledného programu.

Read more...
 
Môj prvý účet
Piatok, 15 August 2014 17:59

Čo sa naučíš: Vysvetliť pojmy a rozdiel medzi účtom a kontom. Popísať výhody a nevýhody bežného účtu, študentského účtu. Vymenovať kritéria, ktoré je potrebné zvážiť pri výbere banky a účtu. Vysvetliť praktické využitie bežného účtu. Ponúknuť príklady na svoje výdavky, ako sa dajú uhrádzať zo študentského účtu. Použiť poznatky z kapitoly a vybrať si ten najvhodnejší študentský účet. 

Read more...
 
Ako fungujú banky
Piatok, 15 August 2014 17:59

Čo sa naučíš: Popísať spôsoby, ako byť finančne zodpovedným dospelým človekom. Uviesť príklady finančných rozhodnutí a ich možných dôsledkov. Používať zodpovedné rozhodovanie pri strednodobých a dlhodobých cieľoch. Odôvodniť význam dobrej informovanosti - prečo sa oplatí jednotlivcovi byť dobre finančne informovaný. Opísať zdroje finančných informácií. Popísať, akým spôsobom inflácia ovplyvňuje finančné rozhodnutia. 

Read more...
 
Osobný počítač
Utorok, 05 Apríl 2011 09:17

Osobný počítač (ang. Personal computer, skrátene PC, čítaj [pí-sí], hovorovo označované ako pécečko, komp, mikropočítač alebo len počítač, 

Read more...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 4